SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • ET1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 24 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 50 31
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1003 - Informàtica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 52 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1004 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 90 67
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 20 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1006 - Química

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 78 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 73 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1008 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 57 75
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1009 - Expressió Gràfica

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 73 26
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 28 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1011 - Estadística i Optimització

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 40 167
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 77 140
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1013 - Electrotècnia

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 66 154
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1014 - Enginyeria Tèrmica

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 77 142
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 45 138
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1016 - Mecànica de Fluids

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 45 139
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1017 - Empresa

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 23 165
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1018 - Electrònica

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 60 142
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 77 142
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 126 144
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1022 - Mètodes Matemàtics

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 9 51
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1023 - Sistemes Automàtics

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 10 69
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 10 59
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1025 - Màquines Elèctriques

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 17 47
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1027 - Ampliació de Física

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 6 48
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1028 - Dibuix Industrial

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  4,5 6 51
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1029 - Tecnologies de Fabricació

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 14 46
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1030 - Automatització Industrial

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 8 46
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1032 - Informàtica Industrial

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 28 56
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  7,5 9 48
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 10 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1026 - Teoria d'Estructures

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 10 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1031 - Projectes d'Enginyeria

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 3 52
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1034 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  6 40 80
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1035 - Enginyeria de Fluids

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  7,5 6 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1036 - Tecnologia de Materials

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  4,5 6 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1037 - Calor i Fred Industrial

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 15 38
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1038 - Computational Methods in Engineering

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 2 36
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1039 - Nanotechnology

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  6 2 28
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  ET1040 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 40 90
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16