Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix una nota mínima de 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria ordinària, la qualificació global s'obtindrà ponderant les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:

  • Avaluació contínua (20%)

o   Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%) 

o   Realització de proves escrites de coneixements teoricopràctics realitzades durant el curs(10%). 

  • Examen final (80%)

La qualificació de la prova d'avaluació contínua que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria.

L'estudiant o estudianta es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova Examen Final de l'assignatura en aquesta convocatòria.

En el cas de la convocatòria Extraordinària de Finalització d'Estudis l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura