SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

- Classes magistrals: el professorat impartirà els coneixements teòrics necessaris.

- Classes de problemes: es resoldran en classe problemes seleccionats.

- Resolució d'exercicis i problemes: els i les alumnes, en casa, resoldran col·leccions de qüestions i problemes, que seran corregides i avaluades pel professorat.

- Laboratori: s'hi realitzaran pràctiques de laboratori on s'apliquen els coneixements impartits en les classes teòriques. L'assistència a les classes de laboratòri es obligatoria. Els i les alumnes han d'elaborar informes que corregirà i avaluarà el professorat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16