SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

        L'avaluació de l'assignatura serà sobre tots els temes del programa, amb independència del desenvolupament de les classes teòriques i pràctiques.

        Hi haurà un examen teòric que representa el 70% de la nota, i l'avaluació dels exercicis teòrics i pràctics de la part de pràctiques proposades representa l'altre 30% de la nota. 

En aqueix sentit a l'alumnat que haja superat la pràctia al llarg del curs (mitjançant les proves que es realitzaran) i no aprove l'assignatura en primera convocatòria, se li guardarà la nota de la pràctica per a la  següent convocatòria.

       Prèviament a l'inici de les classes, en l'Aula Virtual s'inclourà un document especificant i concretant els criteris d'avaluació de l'assignatura.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16