SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • 9 29 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  9 13 21
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1003 - Història del Dret (Història)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 27 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 51 20
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 30 16
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 19 23
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 5 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 23 24
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 23 20
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

  Curs 2 - Anual - Formació bàsica

  9 3 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1011 - Dret Penal I: Part General

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 136 128
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1012 - Obligacions i Contractes

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 44 127
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 33 136
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1014 - Dret Internacional Públic

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 53 135
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 35 118
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1016 - Introducció al Dret Processal

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 94 119
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1017 - Dret Mercantil I

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 78 142
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 55 83
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 2 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1020 - Drets Reals

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 11 115
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1021 - Dret Processal Civil

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 56 100
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1022 - Dret Mercantil II

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 27 100
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1023 - Dret Processal Penal

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 97 96
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1024 - Dret de Família i Successions

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 42 104
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1025 - Dret Financer I

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 76 116
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1026 - Dret Internacional Privat

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 28 102
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1027 - Dret Financer II

  Curs 4 - Anual - Obligatòria

  9 42 101
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  9 14 105
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1029 - Dret Mercantil III

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 51 93
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1030 - Dret de la Navegació i del Transport

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1031 - Dret Probatori

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1032 - Dret Penal Econòmic

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1035 - Organitzacions Internacionals

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1036 - Dret del Comerç Internacional

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1039 - Dret Urbanístic

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1040 - Dret de Danys

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1045 - Dret Tributari Internacional

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 40
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1051 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  12 5 100
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1052 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  6 50 145
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16