SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1036 - Economia Europea

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

40%

Criteris de superació

L'examen escrit representa el 60% de la nota, mentre que els exercicis pràctics i les tutories poden representar el 40% restant.

La nota mínima que cal obtenir en l'examen final per a poder traure la mitjana és de 4 sobre 10.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16