Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la física.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Saber resoldre problemes bàsics de física amb aplicació en l’àmbit de la química.

Conèixer què és la radiació electromagnètica, quines són les seues causes i conèixer l’espectre electromagnètic.

Comprendre els fonaments de l’òptica física.

Adquirir habilitats experimentals en un laboratori bàsic de física aprenent a obtenir dades experimentals mitjançant instruments científics senzills i a mesurar magnituds físiques a partir d’aquestes dades.

Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp magnètic i les propietats magnètiques de la matèria.

Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp elèctric fent especial èmfasi en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els produïts pels ions i dipols moleculars.