Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

60%

Laboratori

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és imprescindible obtindre un valor major o igual a 5 (sobre 10) en la nota final, ponderada a partir de tots els tipus de prova. Així mateix, és necessari obtenir un valor major o igual a 3,5 (sobre 10) en la prova d'avaluació global final. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria i s'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) en la nota de pràctiques de laboratori. L'avaluació de l'activitat pràctica en el laboratori és irrecuperable. També és irrecuperable la resolució de qüestionaris i exercicis d'avaluació contínua.

Es considerarà com presentat a l'estudiant o estudianta que realitze la prova d'avaluació global final associada a la convocatòria corresponent.