Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

47,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG06 - Autonomia

CG11 - Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de recórrer a diccionaris bilingües en paper i en format electrònic i utilitzar-los amb eficiència.

Ser capaç de comprendre textos generals senzills o simplificats.

Redactar cartes personals.

Prendre decisions sobre el propi procés d'aprenentatge.

Manejar recursos electrònics per a l'aprenentatge de la Llengua C i el corrector ortogràfic.

Fer-se entendre i ser capaç de comprendre l'interlocutor en algunes situacions estàndard de la comunicació oral.

Contribuir a un treball comú.

Aplicar coneixements gramaticals particulars de les llengües d'especialitat C a processos de comprensió i expressió.

Aplicar coneixements de vocabulari als processos de comprensió i expressió.

Aplicar coneixements bàsics de la cultura i la societat als processos de comprensió.