Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

-En concloure la primera part es realitzarà un Exam Parcial de la mateixa

L' Exam de la segona part es realitzarà en la data oficial marcada en el LLEU 

- Serà necessari aprovar les proves escrites per a sumar la qualificació de les pràctiques

- Es requereix haver aprovat les dues parts de l'assignatura per a superar la mateixa.

- En la data oficial de la segona convocatòria es realitzarà l'examen escrit de les dues parts.

- Els exàmens de la primera i la segona part podran recuperar-se en la segona convocatòria.

- Les pràctiques (tant les realitzades en classes (primera part) com al final de la segona part) no són recuperables.

Se considera Presentat, a l'haver realitzat les dos parts (examen i pràctiques)

 - Es considera NO presentat, no haver realitzat totes les activitats (examen i pràctiques) d'una o les dos parts."