Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI

Tema 1. La comptabilitat com a sistema d'informació
 

1.1 Activitat econòmica i la necessitat informació

1.2 Concepte i àrees de la comptabilitat

1.3 Els usuaris de la informació comptable

1.4 Normativa comptable espanyola


Tema 2. El balanç com a representació del patrimoni

2.1 El patrimoni de l'empresa

2.2 Elements del patrimoni: actius, passius i patrimoni net

2.3.Criteris de reconeixement i valoració d'actius i passius

2.4 El Balanç

2.5 Anàlisi del Balanç: situació patrimonial i financera

Tema 3. El Compte de Pèrdues i Guanys

3.1 Canvis en el patrimoni: Ingressos, Gastos

3.2 Criteris de reconeixement i valoració d'ingressos i gastos

3.3 El Compte de Pèrdues i Guanys

3.4 Anàlisi de Compte de Pèrdues i Guanys: resultats i rendibilitat

Tema 4. Altres informes comptables externs

4.1 Estat de Canvis en el Patrimoni Net

4.1 L'Estat de Fluxos d'Efectiu

4.2 La memòria

Tema 5. Informes interns de costos
 

5.1 Introducció

5.2 Conceptes bàsics de costos

5.3 Informes interns de costos

5.4 Costos i ingressos per a la presa de decisions


Tema 6. Registre i llibres comptables

6.1 Principi de dualitat i el mètode de la partida doble

6.2 Els Comptes i el Diari

6.3 El Balanç de Comprovació de Sumes i Saldos

6.4 Procediments i seqüència del procés de registre

6.5 Obligacions mercantils en matèria comptable