Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01. Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat . C01. Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus. C02. Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred. C03. Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient. C04. Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.

Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.

Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.