Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRO007 - Indústries, Xarxes i Contextos Innovadors / Industry, Networking and Innovative Contextos

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura comprèn una avaluació final mitjançant una proba a la fi del semestre (30% de la qualificació global de l'assignatura) i una avaluació contínua realitzada a partir de l'elaboració d'un projecte i activitats pràctiques a l'aula (70% de la qualificació global de l'assignatura). Únicament es guardarà la nota de l'avaluació contínua per a la segona convocatòria ordinària del mateix curs.

A la segona convocatòria l'alumne tindrà dret a una proba a la fi del semestre (30% de la qualificació global de l'assignatura) i a refer el projecte en cas de suspendre'l en primera convocatòria (70% de la qualificació global de l'assignatura).

Si l'alumne es presenta a l'examen (tant en primera com en segona convocatòria) es considerarà "presentat en l'assignatura".

Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció de la seua proba en els termes que preveu la normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 3 del 13 de març de 2017. D'altra banda, aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (examen, casos pràctics, o qualsevol altra activitat proposada) quedarà automàticament suspès, segons l'article nº 11 de la normativa d'avaluació de l'UJI.