Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRO007 - Indústries, Xarxes i Contextos Innovadors / Industry, Networking and Innovative Contextos

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E16 - Ser capaç d'explicar propostes d'assessorament a les organitzacions per a millorar el seu funcionament i resultats.

E5 - Ser capaç de planejar intervencions en contextos organitzatius innovadors i globals.

E6 - Ser capaç d'instituir propostes de creació d'empreses a través de projectes innovadors i amb un enfocament d'aplicació global.

Resultats d'aprenentatge

Inferir cómo deben ser las estrategias empresariales en los diferentes entornos competitivos

Conocer los conceptos de industria, red, cluster y distrito industrial

Analizar los diferentes contextos competitivos y cooperativos

Analizar la influencia de distintos contextos empresariales sobre la Dirección Estratégica.