Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

70%

Avaluació continuada

30%

Criteris de superació

  • General:
 
La nota mitjana de l'assignatura, que té en compte l'avaluació contínua (30%) i l'examen final (70%), ha de ser com a mínim de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura.
Es superarà la prova de l'examen final només si s'obté una nota mínima de 5.0 sobre 10. Només si la nota de l'examen final és igual o superior a 4.5 punts es pot compensar amb la resta de qualificacions per a superar l'assignatura.
No existeix mínim en la nota de l'avaluació contínua.
En tot cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final, serà de 4.5 punts, i l'assignatura no serà superada.
L'examen final és obligatori. Però pot ser recuperable en convocatòries posteriors.
  • Avaluació Contínua:
 
La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:
Memòries i informes de pràctiques de laboratori: 10% de la nota final, la nota de pràctiques només seran avaluades si es supera el 80% de l'assistència.
Treballs de l'assignatura: 20% de la nota final (el 15% correspon al document, i el 5% correspon a l'avaluació individual de cada component de l'equip)
La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen.
La realització de les pràctiques no és obligatòria i no és recuperable.
La realització del treball porpuesto no és obligatòria i és recuperable en convocatòria posteriors.
  • Consideració de Presentat:
 
Per considerar-presentat o presentada a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final
  • Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 
Les notes de l'avaluació contínua (treballs i laboratori), i el seu pes en la nota de l'assignatura, es mantindran en el cas de la Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis.