Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 280
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Formular les metes i objectius de la funció que s'ha de realitzar, a partir dels principals conceptes i models teòrics, de les demandes i recursos dels sistemes professionals i familiars.

CE02 - Interpretar adequadament el context social i les seues conseqüències sobre els individus i les famílies.

CE04 - Administrar instruments de detecció, diagnòstic, avaluació i peritatge per a l'anàlisi dels factors de risc i de protecció dels contextos familiars i de les necessitats i recursos els seus membres.

CE05 - Utilitzar productes i serveis, tècniques i recursos, adequats per a la intervenció i la mediació familiar i comunitària.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

CG03 - Comunicar eficaçment les pràctiques professionals i d'investigació i els seus resultats (divulgar, informar, sensibilitzar els actors socials i els usuaris, assessorar i supervisar altres professionals, i promoure canvis socials).

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar els recursos de documentació de què disposa la Universitat.

Sintetitzar la informació rellevant sobre una qüestió d'interès.

Identificar les distintes fases en la producció/recollida i anàlisi quantitativa de dades a fi de garantir l'ús de dissenys que permeten el descobriment/descripció de processos psicosocials bàsics que són rellevants en accions d'intervenció social.

Identificar les dimensions i variables rellevants en els estudis psicosocials per a conformar el disseny d'investigació quantitativa i/o qualitativa més idoni.

Fomentar actituds de curiositat, rigor, de compartir coneixements vàlids, de respecte, envers tots els participants.

Conèixer i participar en els diversos mitjans que utilitza la comunitat científica: estructures de textos i reunions científiques d'acord amb la seua finalitat.

Adaptar, desenvolupar i avaluar les distintes metodologies quantitatives i qualitatives als problemes d'investigació referits a l'àmbit de la intervenció psicosocial.