Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1- Definició del projecte de recerca

2- Tipus de Treball de recerca

      · Treball de revisió teòrica

      · Treball recerca /acció

     · Treball recerca dissenye quantitatiu i/o qualitatiu

     · Treball dissenye projecte d'intervenció i valoració resultats

     · Treball avaluació d'una intervenció

3- Revisió de la literatura

4- Context de la recerca

5- Definició objectius de recerca

6- Accés a l'estudi de camp

7- Paràmetres de la recerca: variables/dimensions o categories a explorar, hipòtesis, tècniques de mostreig

8- Adequació tècniques d'Obtenció i anàlisi de dades.

9- Interpretació resultats: connexió amb els objectius del treball i hipòtesis formulades

10-Desenvolupament de discussió i integració amb la literatura existent

11-Valoració de les contribucions realitzades: implicacions pràctiques, directrius futures i limitacions a l'estudi.

12-Gestió de les referències bibliogràfiques i bases de dades utilitzades

13-Presentació i disseny de la Memòria