Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRJ003 - Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas práctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'obtenir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4.

C) El desglosament de notes serà com consta:

- Tasques i treballs d'avaluació contínua: puntuació màxima 6 punts dels quals 2 punts corresponen a l'UJI i 4 punts a l'ICACS. El nombre màxim de pràctiques avaluables serà 3 (ICACS) i 1 (UJI).

- Examen: puntuació màxima 4 punts dels quals 3 punts corresponen a l'UJI i 1 punt a l'ICACS.

 D) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute  i assistixca, almenys al 80% de les activitats, incloent necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero.

E) En la 2ª convocatòria l'estudiantat podrà recuperar, com a màxim, 3 punts de les tasques i treballs d'avaluació contínua sempre que haguès realitzat la totalitat de les tasques i treballs durant el curs académic.