Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP305 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Socials i Humanitats)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teórica

50%

Criteris de superació

Prova teòrica (50%): Tasques d’avaluació contínua (50%), l’estudiantat  deurà realitzar tasques diàries de les quals no s’exigeix una nota mínima per a aprovar l'assignatura. 

Els que no puguin assistir algun dia a les activitats realitzades en classe deuran contactar amb la docent per a concretar la forma de recuperar-la.

Prova pràctica (50%): Es realitzarà un projecte en equip que inclourà la presentació oral del mateix.

-              Presentació oral i participació en l’avaluació dels projectes (20%): Exposició del treball acadèmic. Esta activitat no és recuperable. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

-              Elaboració del projecte (30%). Recuperable en les següents convocatòries.

Es deuen complir els determinis d'entrega de les tasques acordats en classe i especificats en l'aula virtual de l'assignatura, en cas contrari les activitats fóra de determini seran penalitzades en un 30% menys de la nota obtinguda.

L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat a lo manco el 60% de les activitats valorables.