Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP305 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Socials i Humanitats)

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

INV. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialitat.

INV. Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

INV. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.

INV. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat.

INV. Plantejar alternatives i solucions als problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat.

INV. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge