Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Defensa davant un tribunal

100%

Criteris de superació

L'avaluació del Projecte Final de Màster es realitzarà davant un tribunal format per tres professors pertanyents a les dues universitats sòcies. Un cop finalitzat el projecte, hauran de depositar 3 còpies en paper amb el format establert a la Secretaria del Departamentd'Administració d'Empreses i Màrqueting juntament amb una copia en CD a la qual s'han d'incloure tots els recursos emprats per a la seva elaboració.
Addicionalment, s'haurà de lliurar una còpia del treball final al tutor.
L'alumne disposa de dues convocatòries per curs per a la defensa del seu treball, tot i que tindrà tres dates possibles de les quals haurà de triar únicament dos.
Les dates límit per a la realització del dipòsit per a cadascuna de les dues convocatòries es comunicaran oportunament. A partir d'aquesta data i no abans de 10 dies l'alumne serà convocat per a l'exposició pública del seu treball.
L'acte de defensa consistirà en una exposició pública per part de l'alumne durant un període de 10 minuts. Després el tribunal tindrà la oportunitat de plantejar les preguntes que consideri oportunes. Les notes seran publicades amb posterioritat a aquest acte.