Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Treball en equip

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per poder superar l'assignatura s'exigeix ​​aprovar l'evaluació continua i el treball pràctic. Aquest sistema d'avaluació es mantindrà per a la segona convocatòria ordinària, per la qual cosa es guardarà la nota de la part aprovada.

Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la normativa d'exàmens de la Universitat Jaume I. Aquell alumne que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (examen, treball, o qualsevol altre exercici) quedarà suspès en les dues convocatòries anuals ordinarias.En aquest cas, per aprovar l'assignatura haurà de superar un examen oral davant d'un tribunal format per professors de l'àrea d'Organització d'empreses. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa d'exàmens vigent, es puga emprendre per part de la Universitat Jaume I (que pot donar lloc a l'expulsió d'aquest centre universitari).