Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Treball en equip

50%

Examen final

50%

Criteris de superació

L'avaluació dels crèdits teòrics i pràctics és diferent, si bé al final l'estudiant obtindrà una única qualificació amb la distribució percentual: 50% de la nota provindrà de l'avaluaciódels crèdits teòrics i un 50% de la mateixa dels crèdits pràctics.
L'avaluació del contingut teòric es realitzarà a través d'una prova de desenvolupament que consta d'una sèrie de preguntes en les que l'estudiant ha de demostrar, no només el seu domini de la matèria, sinó també la seva capacitat de reflexió i aplicació del queaprès. La nota màxima que pot obtenir en l'examen corresponent a la part teòrica és de 5. L'avaluació d'aquests crèdits s'ha de fer al final del semestre.
Els crèdits pràctics es valoren mitjançant un treball en grup que podrà tenir una qualificació màxima de 5 punts. Es tindran en compte a l'hora de qualificar lespràctiques, la correcta execució de la mateixa així com l'interès, participació i exposicióa classe.
La qualificació final de l'assignatura, és la suma de les notes aconseguides en lesrespectives avaluacions dels crèdits teòrics i pràctics.
Perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria, cal presentar a ambdues proves.