Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

• Evaluación Marketing y Nuevas Tecnologías

50%

• Evaluación Simulación

50%

Criteris de superació

El programa s'ha dissenyat per a ser explicat en la seua totalitat durant un semestre i,excepte raons de força major, serà exigit íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge es regiran per les següents normes de funcionament:

 
· Avaluació Màrqueting i Noves Tecnologies

1) Avaluació contínua a través de l'assistència i realització de les pràctiques disponiblesen Aula Virtual (2,5 punts).

2) Examen final (2,5 punts). Examen que consistirà en una sèrie de qüestionsteoricopràctiques.


· Avaluació Simulació

Lliurament d'un informe gerencial de les decisions adoptades i resultats obtinguts (2punts). Valoració dels resultats empresarials obtinguts (beneficis, rendibilitat, quota de mercat, assoliment d'objectius) (2 punts). Presentació oral de l'informe (1 punt). En totalaquesta part de la matèria té una valoració màxima de 5 punts.

 
IMPORTANT: Per superar l'assignatura s'ha d'aprovar la part de Simulació i de NovesTecnologies per separat, donat que no promediarán ambdues qualificacions si aquestes no superen l'aprovat. És a dir, s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 en cadascuna de les dues parts.