Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 16
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 16
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 5
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Competències

• Transmetre a l'estudiant el sentit i finalitat de les Noves Tecnologies com a instrument al servei del màrqueting de relacions. • Proporcionar una visió àmplia de les variables que influeixen en la decisió de compra a distància des d'una perspectiva teoricopràctica. • Conèixer les motivacions i risc percebut en la decisió de compra en els entorns virtuals. • Millorar l'aplicació dels coneixements de l'alumne a la solució de problemes • Millorar la transferència de coneixement mitjançant l'ús de programes de simulació • Millorar la comprensió de conceptes abstractes • Incrementar la motivació dels alumnes • Preparar els estudiants per a la presa de decisions tant estratègiques de màrqueting • Habilitat per prendre decisions i resoldre problemes amb rapidesa • Capacitat d'organització i planificació. • Capacitat d'anàlisi i síntesi d'informació • Analitzar els comportaments organitzatius o d'un sector d'activitat • Habilitat per argumentar des de criteris raonables les decisions adoptades. • Capacitat d'aplicar coneixements teòrics a un problema pràctic. • Promoure la innovació i creativitat en el disseny d'estratègies i decisions de màrqueting. • Desenvolupar l'orientació a l'assoliment i gran visió comercial, emfatitzant la necessitat d'avaluar i mesurar els resultats de màrqueting. • Promoure el desenvolupament d'actituds i valors que establisquen condicions favorables per a un comportament ètic en el desenvolupament de l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

• Determinar els antecedents i conseqüències de la satisfacció i lleialtat en les compres virtuals. • Analitzar la influència de l'estratègia de màrqueting en la decisió de compra interactiva. • Caracteritzar el perfil del comprador a distància. • Permetre que els estudiants practiquin les seves habilitats en una quantitat de temps concentrada abans de intentarlas en un ambient de negoci veritable. • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi de les conseqüències de les decisions adoptades.