Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

projecte d'investigació de mercats. La presentació pública del projecte d'investigació de mercats serà imprescindible per superar l'assignatura (treball en grup)

40%

presentació dels temes teòrics.

30%

examen escrit teòric-pràctic.

30%

Criteris de superació

El programa s'ha dissenyat per a ser explicat en la seua totalitat durant un curs i excepte raons de força major, serà exigit íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge es regiran per les següents normes de funcionament:

· 30% presentació dels temes teòrics.

· 30% examen escrit teorico-pràctic.

· 40% projecte de investigació de mercats. La presentació pública del projecte d'investigació de mercats serà imprescindible per superar l'assignatura (treball en grup).

Per superar l'assignatura, totes les parts han d'estar superades (50%), i a més, la suma de totes les puntuacions deu de ser  igual o superior a 5 punts.