Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRB002 - Disseny del Màrqueting Operatiu en el Llançament d’un Nou Producte

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

100 150
Hores presencials Hores no presencials

Competències

a) Analitzar i sintetitzar els continguts teòrics b) Capacitat per treballar en equip c) Capacitat per expressar-se oralment i per escrit en llengua nativa d) Capacitat per gestionar informació de diferents fonts. e) Comprendre que la correcta definició del problema i decisions a adoptar sobre Producte, Marca i Preu són essencials per a la supervivència de l'organització. f) Redactar un pla de desenvolupament i llançament d'un producte. g) Identificar les alternatives en el procés de desenvolupament de nous productes i disposar dels elements d'anàlisi per decidir entre les mateixes. h) Ser capaç d'analitzar les estratègies alternatives de marques i les implicacions que poden tenir per a un producte / empresa. i) Capacitat per analitzar la cartera de productes d'una empresa i les implicacions que té per al futur de l'empresa. j) Conèixer els principals tipus d'informació i els elements de gestió de la mateixa per a la correcta presa de decisions sobre preus k) Dissenyar el mecanisme de control sobre els resultats de les decisions relacionades amb producte, marca i preu per controlar la seva efectivitat o desviació sobre els objectius perseguits. l) Redactar un informe tant sobre producte, com a marca o preus i la seva presentació davant d'un possible client o superior a l'empresa. m) Comprendre que la correcta definició del problema i decisions a adoptar són essencials en la Direcció de Comunicació de Màrqueting. n) Redactar una proposta de campanya de comunicació. o) Comprendre les diferències entre les tècniques de promoció i triar la combinació més adequada en cada situació competitiva. p) Conèixer els diferents tipus de tècniques de promoció, els seus avantatges i inconvenients i com triar la més adequada per la situació competitiva de la marca. q) Dissenyar el missatge de promoció que reforci el capital de marca. r) Elegir entre les diferents opcions de mitjans aquells més adequats per enfortir el capital de marca. s) Dissenyar el mecanisme de control del treball de camp. t) Redactar un informe de la campanya de comunicació i la seva presentació davant del client.

Resultats d'aprenentatge

1.-Seleccionar i utilitzar correctament diferents fonts d'informació tant en format tradicional com electrònic. 2.-Manejar i interpretar correctament dades quantitatives i qualitatives per convertir-los en informació útil per a la presa de decisions en màrqueting. 3. - Analitzar informació de màrqueting 4.-Preparar documents i informes presentats en un text escrit de manera entenedora organitzada, documentada i il · lustrada. 5.-Articular un discurs oral, estructurat, coherent, amb bona dicció i ús de vocabulari tècnic. 6.-Argumentar i contraargumentar. 7. - Desenvolupar el pla de llançament d'un nou producte. 8. - Utilitzar de forma apropiada les eines del màrqueting mix. 9. - Utilitzar el vocabulari tècnic propi del màrqueting. 10. - Aplicar de forma correcta els coneixements per a la gestió de grups humans.