Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a la part teòrica, la metodologia anirà orientada a l'adquisició de continguts de tipus conceptual que pertanyen al temari descrit prèviament, com ara: definicions, marc legal, elements dels centres i funcions, etc. La metodologia a emprar serà, principalment, de caràcter expositiu, per part del o la docent, i utilitzarà recursos com ara l'exposició oral, l'ús de presentacions i el visionament de vídeos. A més, es tractarà de fomentar el debat i la reflexió crítica per part de l'alumnat, mitjançant exemples i casos que donen lloc a diferents punts de vista. També es pot donar el cas que el mateix alumnat prepare un tema i l'expose a l'aula.

L'assistència a les classes teòriques no té caràcter obligatori però sempre serà responsabilitat de l'alumnat assabentar-se del que es tracta en aquestes sessions.

La part pràctica anirà orientada a l'adquisició de continguts procedimentals i caldrà que l'alumnat resolga una sèrie d'exercicis i activitats relacionats amb el temari. Per aquesta part, es combinaran diverses metodologies: des del treball individual, treball per parelles, fins les tècniques grupals cooperatives, com el trencaclosques d`Aronson, el joc de DeVries, els sis barrets per pensar, etc. Alhora, es planteja un altre tipus de metodologia, com ara l'aprenentatge basat en problemes (ABP) o l'estudi de casos.

D'altra banda, es permet l'ús de dispositius electrònics com l'ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil, sempre amb un sentit pedagògic, per a la tasca plantejada (recerca d'informació, redacció de textos, accés al material de la pràctica, ús de l'aula virtual, etc.).

L'assistència a les pràctiques té caràcter obligatori; la no assistència sense justificació penalitza la nota pràctica.

Finalment, i pel que fa als seminaris, es duran a terme tant en xicotets grups com amb el grup sencer, i es valorarà la presència i participació activa de l'alumnat assistent. Com a metodologia principal, es fomentaran les xarrades de professorat expert i les dinàmiques de grup.

L'assistència als seminaris també té caràcter obligatori.