Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1711 - Genètica Humana

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

10.2 Criteris de superació de l'assignatura:

A) Especificar la nota mínima de cada una de les proves o globalment que s'exigix a l'alumnat per a superar l'assignatura.

B) Especificar quins són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.

Examen escrit (50-70 preguntes tipus test) , es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Té un valor del 50% de la nota i s'ha d'obtindre un 5 (sobre 10) per a superar-ho. Esta prova és recuperable en la segona convocatòria.

Resolució de casos i problemes. Té un valor del 15% de la nota i avalua els aspectes pràctics (problemes) tractats en l'assignatura. S'ha d'obtindre un 5 (sobre 10) per a superar-ho. Esta prova és recuperable en la segona convocatòria.

Resolució de casos i seminaris. Tenen un valor del 15% de la nota i avalua activitats relacionades amb els seminaris de l'assignatura. S'ha d'obtindre una mitjana de 5 (sobre 10) per a superar-los. Esta prova no és recuperable en la segona convocatòria.

Els qüestionaris de pràctiques avaluaran en forma de preguntes els continguts pràctics (un qüestionari a l'acabar cada sessió) . Tenen un valor del 10% de la nota i s'ha d'obtindre una mitjana de 5 (sobre 10) per a superar-los. Esta prova no és recuperable.

Elaboració de treballs acadèmics. Treball coordinat amb l'assignatura Bioquímica o nou treball sobre qualsevol aspecte de l'assignatura. Té un valor del 10% de la nota i no cal traure una nota mínima per a superar-ho. Esta prova és recuperable en la segona convocatòria.

La valoració de les activitats superades es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. Es donarà la consideració de "Presentat" a esta assignatura a l'alumnat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.