Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1711 - Genètica Humana

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 94
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB02 - Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament. - Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular. - Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen. - Conèixer els processos de desenvolupament que condueixen en l’establiment del pla corporal de l’organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.

CB05 - Genètica.- Conèixer les bases genètiques que permeten comprendre la fisiopatologia. Herència- Conèixer les bases de la teràpia gènica per a comprendre el seu futur desenvolupament. Informació, expressió i regulació gènica.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

FSS03 - El metge com investigador. Ser conscient: -de la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional; -de la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional; -de les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

SP04 - Implementació d’accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com poblacional. Ser capaç de : Conèixer els onceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. Conèixer conceptes- de demografia i de variabilitat biopsicosocial. Conèixer el- funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l’ajuda mèdica. Promocionar l’adherència- al tractament valorant els motivacions del pacient per a acceptar el seguiment d’instruccions mèdiques i els conseqüències de la no adhesió al mateix.

AER02 -Aspectes ètics. Ser capaç de: -Conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories. - Conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics. - Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat. - Acceptar els drets del malalt. - Conèixer el codi deontològic de la professió.- Fomentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Resultats d'aprenentatge

Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer:- Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les.- La importància de l’aprenentatge d’idiomes.- L’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Implementació d’accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com poblacional. Ser capaç de:- Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial.- Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial.- Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l’ajuda mèdica.- Promocionar l’adherència al tractament valorant les motivacions del pacient per a acceptar el seguiment d’instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió a aquest.

Genètica.- Conèixer les bases genètiques que li permeten comprendre la fisiopatologia. Herència- Conèixer les bases de la teràpia gènica per a comprendre el futur desenvolupament d’aquesta. Informació, expressió i regulació gènica.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament.- Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular- Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen.- Conèixer els processos de desenvolupament que condueiïxen en l’establiment del pla corporal de l’organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.

Aspectes ètics. Ser capaç de:- conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories.- conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics.- Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat.- Acceptar els drets del malalt.- conèixer el codi deontològic de la professió.- Fomentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.