Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Procés d'avaluació entre estudiants

10%

Resolució de casos

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

Nota final:

  • Per a aprovar l'assignatura l'alumnat ha d'entregar el dossier i realitzar els exàmens oral i escrit. En cada una de les parts l'alumnat ha d'obtindre el 50% del percentatge assignat a cada prova (veieu la taula d'avaluació, a continuació)
  • L'alumnat ha de realitzar totes les proves abans mencionades per a poder aprovar l'assignatura.
  • Les parts/proves aprovades de l'assignatura només es guardaran durant l'any acadèmic en què es cursa l'assignatura.

 

AVALUACIÓ

                                            PERCENTATGE

Portfolio/Report                               10% (min. 5%)

Written exam                                   30% (min. 15%)

Oral exam                                        20% (min. 10%)

Practical Cases                              30% (min. 15%)

Problem solving activities               10% (min. 5%)

 

TOTAL (pass)                             100% (min. 50%)

 

Es considerarà 'Presentat' a esta assignatura l'estudiantat qui haja realitzat la prova  final que vindrà determinada segons el calendari acadèmic.