Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip.

CI07 - Expressió en anglès. Conèixer la llengua anglesa com a vehicle de difusió del coneixement mèdic.

CI10 - Coneixement i domini de l'anglès acadèmic i professional aplicat a la medicina. Ser capaç de: - Produir i entendre textos, orals i escrits, en anglès per al desenvolupament de l'activitat acadèmica i professional en la medicina. - Utilitzar l'anglès com a llengua franca des d'un punt de vista intercultural i multidisciplinari.

DP02 - Aprenentatge autònom.

FSS03 - El metge com a investigador.

FSS04 - El metge com a docent.

Resultats d'aprenentatge

Expressió en anglès. Conèixer la llengua anglesa com a vehicle de difusió del coneixement mèdic.

El metge com docent. Ser conscient de:- La necessitat de ser docent i d’ensenyar a altres alhora que es fa assistència.- La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional.- La responsabilitat com a educador de la societat.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de:- Utilitzar els principis d’un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat).- Utilitzar un vocabulari entenedor.- Saber notificar males notícies.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.