Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1548 - Filosofia de la Ciència i la Cultura

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) L'alumnat ha de presentar i superar les parts d'examen escrit, treball acadèmic i presentació pedagògica, cada una de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota perquè puga realitzar-se la suma de les parts de l'avaluació. El punt d'observació no se sumarà si no s'ha aconseguit un 5 en les proves anteriors.

Si realitza l'examen escrit i el treball acadèmic llavors es considerarà com presentat. I només podrà ser considerat com "no presentat" quan no haja realitzat aquestes dues proves.


b) Les proves d'avaluació són:

1. Examen escrit: l'examen constarà de quatre preguntes de desenvolupament relacionades amb el temari i les exposicions pràctiques. El valor és de 5 punts.

2. Treball acadèmic: l'alumnat desenvoluparà un treball acadèmic escrit actualitzant algun dels temes proposats -assignats pel professorat-. El valor de la prova és de 2 punts. S'entregarà per l'aula virtual d'acord amb les instruccions que el professorat donarà a l'inici de curs.

3. Presentació pedagògica en l'aula: es realitzarà una presentació i discussió pública del treball acadèmic realitzat. El valor de la prova és de 2 punts.

4. La participació significativa de l'alumnat en les preguntes i debats a l'aula així com en les presentacions dels altres companys. El valor de l'observació és d'1 punt màxim.