Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1548 - Filosofia de la Ciència i la Cultura

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat.

E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals.

E15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’identificar i avaluar els impactes socials dels descobriments científics i tecnològics.

Ser capaç d’analitzar l’estructura de les teories científiques actuals més significatives.

Ser capaç de triar teories científiques i solucions tecnològiques que ajuden a la millora del progrés humà.

Ser capaç de generar actituds tendents a la busca de la veritat en la investigació científica i tecnològica

Ser capaç de construir una sensibilitat que prenga en compte idees, modes de pensar i de parlar, així com formes de vida diferents.

Ser capaç de comprendre la ciència dins del marc de les cultures.