Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1547 - Gestió de la Societat Intercultural

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Clarificació conceptual sobre cultura i diversitat cultural

2. Identitats. La mateixitat i la distintivitat. Diferents nivells d’identificació i adscripció

3. Economia política de les relacions interculturals eurocèntriques

3.1. Experiències colonials

3.2. Modernitat i eurocentrisme

4. Grups ètnics i etnicitat

5. Identitats nacionals. Nacions i nacionalismes. Vies de construcció

6. Relacions socials regulades per adscripcions etniconacionals

6.1. Conceptes de majories i minories

6.2. Discriminació i marginació social

6.3. La construcció social de les races i el racisme

7. Claus sobre la desigualtat social. Elements i processos estructurals de l’estratificació social

7.1. A escala estatal

Classes socials

Gènere

Les divisions del treball

Poder social

Marginació social

7.2. A escala interestatal: el binomi desenvolupament-subdesenvolupament. El sistema mundial

8. Consideració del factor migratori i les migracions internacionals

9. Ciutadania i moviments socials en les societats modernes-capitalistes

10. Cultures i identitats en la mundialització capitalista

11. Multiculturalitat i interculturalitat. De les concepcions liberals a les aproximacions crítiques. Contextos de possible intervenció

12. Les relacions socials en temps de crisi