Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1547 - Gestió de la Societat Intercultural

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessària la realització d'un examen escrit, cal obtenir-hi un mínim de 5 punts sobre 10.

TIPUS D'AVALUACIÓ

Elaboració treballs acadèmics (exercicis en classe o treballs d'investigació). És optatiu.  40 %

Examen escrit (test o desenvolupament) 60 % (en cas d'haver-se presentat treballs o realitzat exercicis optatius)

Avaluació de coneixements conceptuals i teòrics de la matèria cursada, així com la capacitat d'anàlisi i raonament crític.

És necessari obtindre una qualificació com a mínim de 5 sobre 10 en l'examen per a procedir a la realització del complement de l'avaluació amb els possibles treballs.

L'alumnat que no concurra a l'examen serà considerat com "no presentat"