Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1546 - Filosofies del Gènere

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes teòriques seran expositives per part del professor o professora i estaran basades en el temari. El professorat generarà debats concrets sobre el tema central proposat per a cada tema del programa. Això comporta una participació activa en classe per l'estudiantat, qui en les classes teòriques ha de centrar-se en les qüestions conceptuals de les teories feministes.

En les classes pràctiques es treballen textos concrets que ajuden l'estudiantat a comprendre les qüestions conceptuals de les teories feministes les quals han estat explicades en les classes teòriques. L'estudiantat ha de debatre i exposar en classe el comentari de text realitzat a proposta del professorat. Aquesta participació a l'aula (individual o en grup) conforma l'exposició oral, que és part de l'avaluació de l'estudiantat. El calendari de les pràctiques i de l'exposició oral per l'estudiantat està en corelació amb els textos triats per l'estudiantat i el vincle amb les classes teòriques.

Al llarg del transcurs de l'assignatura es realitzarà un seminari de dues hores que la temàtica del qual se centrarà en algun aspecte que el professorat detecte com a prioritari als interessos i necessitats de l'estudiantat per a un millor seguiment, desenvolupament i superació de l'assignatura en aquest curs.

Les dues hores de tutoria obligatòries els i les estudiantes poden utilitzar-les per a la preparació més personalitzada de la matèria a avaluar en l'examen escrit.

Al llarg del període de docència i avaluació de l'assignatura s'habilitarà una aula virtual per a la comunicació i seguiment de l'assignatura.