Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1546 - Filosofies del Gènere

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura és imprescindible realitzar la prova de l'examen escrit (b.2). L'estudiantat ha d'aconseguir una nota mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura. L'estudiantat que no tingui un 80% d'assistència a classes no podrà realitzar presentació oral (prova b3).

Desglossament: L'examen escrit (b.2) s'avaluarà sobre 6, i hi ha que tenir un 4 per poder sumar els punts de les proves de treball (b.1.) i exposició oral (b.3). És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 4 (sobre 6) com a mínim en la prova b.2 (examen escrit).

b) Les proves a superar són les següents:

b.1) Elaboració de treballs acadèmics  20%

b.2) Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 60%

b.3) Presentacions orals i pòsters 20%

Es considera que la presentació a l'examen escrit és presentació a la convocatòria. La resta de proves no es considera presentació a convocatòria.