Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1538 - Ètica de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'alumnat ha de presentar-se i superar cada una de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota perquè es puga fer el sumatori de les proves i considerar-lo presentat a una convocatòria:

[Treball de recerca grupal] L'alumnat desenvoluparà, en grups (tres o cinc persones), un treball de recerca d'un dels temes assignat pel professorat a l'inici del curs. El treball ha d'entregar-se el 30 d'octubre en l'aula virtual, d'acord amb les indicacions proporcionades. [2 punts].

[Presentació pedagògica] El treball s'ha de presentar en l'aula per a donar a conèixer als companys i companyes nous coneixements, així com per a resoldre dubtes del tema. Les presentacions han de fer-se amb suport pedagògic. La data de presentació l'estableix el professorat durant el mes d'octubre i publicada en l'aula virtual [2 punts].

[Examen escrit] L'examen escrit constarà de sis preguntes breus de desenvolupament, relacionades amb el temari tant teòric com pràctic, on una d'elles avaluarà els continguts dels seminaris impartits al llarg del curs [6 punts].