Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1538 - Ètica de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat.

E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals.

E19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes.

G05 - Presa de decisions.

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G07 – Treball en un context interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de definir i gestionar la responsabilitat ètica de les empreses i de les organitzacions cíviques i solidàries donant resposta als escenaris plurals i interculturals.

Saber gestionar els recursos morals com a actius intangibles de les organitzacions, així com, reconèixer el seu capital social i desenvolupar-lo.

Saber definir i utilitzar els instruments per a la gestió de l’ètica i de la responsabilitat empresarial i organitzativa: codis ètics, comitès ètics, informes de responsabilitat, etc.

Reconèixer els valors morals en les empreses i organitzacions de la societat civil.

Conèixer i utilitzar els diferents informes de responsabilitat social de l’empresa com a instrument bàsic de la comunicació de l’ètica i la responsabilitat social.

Conèixer el potencial ètic inherent a la societat civil i a les seues organitzacions i institucions.