Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1534 - Ciutadania Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'avaluació s'obté de la suma dels següents components:

1. Elaboració d'un treball acadèmic (2 punts).

2. Presentacions orals  (2 punts).

3. Examen final (6 punts).

Per a superar l'assignatura l'alumnat ha de sumar almenys un 5 en la suma de les tres proves d'avaluació.

No hi ha una nota mínima a cobrir per prova. Perquè l'estudiantat conste com a presentat en una convocatòria ha de presentar-se necessàriament a l'examen.