Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1534 - Ciutadania Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Coneixement de i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes.

CE13 - Identificació de les diferents interrelacions individu-cultura-societat.

CE14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als urgents i creixents conflictes interculturals.

CE15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals.

CE16 - Capacitat per a la gestió de projectes i iniciatives interculturals que poden ser reflectisc de polítiques interculturals, institucionals o d'entitats privades.

CE18 - Intervenir en els processos de cooperació internacional.

CE19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes.

CE20 - Capacitat per a pensar i generar estructures d'igualtat que enriquisquen els àmbits de treball.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Resultats d'aprenentatge

G01.10 – Ser capaç d’analitzar i sintetitzar realitats de les diverses formes d’entendre i aplicar el concepte de ciutadania.

E20.01 – Ser capaç de conviure en àmbits de treball igualitaris i servir al mateix temps de promotor d’igualtat.

E19.01 – Ser capaç de comprometre’s amb la teoria i pràctica de la ciutadania en societat des de posicionaments de tolerància i igualtat.

E18.03 – Ser capaç d’intervenir i aportar capacitat de gestió en els processos de cooperació internacional.

E16.01 - Ser capaç de gestionar projectes i iniciatives interculturals que es relacionen amb polítiques públiques ciutadanes actuals.

E14.01 – Ser capaç de pensar transformacions creatives per als dilemes plantejats en els diferents models de ciutadania.

E13.01 – Ser capaç de valorar els diferents tipus de conflictes ciutadans en els diferents tipus de societats i cultures.

E06.11 – Ser capaç d’argumentar amb fluïdesa en llengua anglesa textos que es referisquen a conceptes filosòfics.