Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1527 - Filosofia Política: Teoria de la Democràcia

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’interpretar i comentar textos de caràcter filosoficopolítics reconeixent la diversitat de punts de vista.

Saber plantejar problemes sobre teoria de la democràcia sabent argumentar de manera fonamentada i amb punts de vista propis.

Saber diferenciar entre ètica i política.

Reconèixer el paper que té la societat civil en el sistema democràtic.

Emetre judicis sobre els conflictes polítics i públics en el context actual de societats plurals i interculturals utilitzant el raonament eticopolític

Conèixer les nocions, conceptes i diverses tradicions de la filosofia política i les seues propostes de models de democràcia.