Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1520 - Estètica, Gust i Patrimoni

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

​L'avaluació s'efectua de la següent manera:

a) Es realitzarà un examen sobre els continguts del programa que es valorarà sobre 6 punts sobre 10. Aquest examen consistirà en una o diverses preguntes teòriques i el comentari d'un nombre d'imatges a determinar, similars a les quals s'hagen vist en classe al llarg del curs.

b) S'efectuarà un treball individual valorat en 4 punts sobre 10. El professorat es reserva incloure com a punt d'est treballe aspectes vinculats a les hores del seminari (per exemple, ressenya de visites a exposicions o altres activitats). El sistema de citació serà el científic; i qualsevol plagi (el popular “curta i pega”) serà motiu d'invalidació del treball.

Serà obligatori, per a superar l'assignatura, que s'aconseguisca un nivell de suficient en cadascun dels ítems (examen i treball) a qualificar. En aquest sentit, s'haurà d'obtenir almenys un 3 sobre 6 per a poder fer mitjana amb el treball. Per la seua banda, en el treball s'haurà d'aconseguir almenys un 2 sobre 4.

Si una de les parts no s'ha superat, serà suspès i haurà de realitzar la prova en la següent convocatòria.

Serà obligatori, per a poder fer la mitjana, que es realitzen ambdues proves. En cas que falte lliurar o realitzar alguna dels ítems (examen o treball) i l'altra part s'haja superat, es guardarà la nota per a la següent convocatòria i a l'alumne se li posarà en actes NO PRESENTAT.

Convocatòria de juliolPer a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques. Però si en en la convocatòria de juny s'haguera superat o bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda.