Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1520 - Estètica, Gust i Patrimoni

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G14 - Creativitat

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’elaborar propostes de treball vinculades a la creació artística

Ser capaç d’avaluar les distintes aportacions culturals (incloent vida quotidiana) de les diferents comunitats

Ser capaç d’analitzar les imatges que ens ha proporcionat la història de l’art i vincular-les a les diferents formes de creació literària i musicals a fi de veure la seua importància i interès actual de cara a la seua conservació i salvaguarda

Ser capaç de revisar críticament els gustos dels distints individus i grups humans

Ser capaç de relacionar de forma crítica els distints moments de l’estètica i la seua relació amb el patrimoni artístic i cultural