Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1514 - Cultura Grega a través dels Textos

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

a) Classes teòriques, consistents en la lectura comentada i explicació  de textos poètics grecs, traduïts però sense perdre de vista l'original, ni que siga per a escoltar-lo «tal com sonava». En el mateix sentit, mentre siga possible hi haurà audicions i/o visionats dels textos tractats, directament o en adaptacions gregues modernes, no sols per a aconseguir una major amenitat, sinó també per a remarcar l'estreta relació entre poesia i cançó. Per a tot això s'utilitzaran, com a element central i imprescindible, els recursos multimèdia: projector, presentacions en powerpoint, complements de vídeo, que en ocasions seran presos directament d'Internet.

b) Per a facilitar la comprensió de les classes teòriques el professorat proporcionarà als i a les alumnes resums de la classe i materials de diversa mena en suport pdf, que els seran tramesos per correu electrònic, que els possibiliten una millor preparació de l'assignatura, ja que els posarà en contacte més directe amb els textos com a tals, en llengua original i traduïts. La traducció es farà majoritàriament i vehicularment en català, però sense renunciar a la confrontació de traduccions en altres llengües, com ara l'espanyol, l'anglès, l'italià o el francès.

c) Obrir, en la mesura del possible, debats a l'aula sobre els temes, objectes d'explicació, amb la finalitat que l'alumnat s'implique de forma directa en el contingut d'aquests, convidant-lo per a això a la reflexió i al raonament.

d) Realitzar, en la mesura del possible i amb caràcter voluntari, treballs relacionats amb els continguts de l'assignatura, però sense que aquests manquen del rigor que escau.

e) Assistència a seminaris, conferències, audicions... per tal que l'alumnat tinga una visió més àmplia de l'aprenentatge i no es limite només a les aules.

f) Assistència a tutories, on l'alumnat podrà tractar amb el professorat sobre qualsevol dubte o qualsevol consulta que desitge realitzar sobre l'assignatura.