Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1514 - Cultura Grega a través dels Textos

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) Globalment s'exigeix a l'alumnat una nota mínima de 5 / 10 per a superar l'assignatura.

b) Els criteris per a la qualificació seran els següents:

1. La prova escrita, de realització presencial obligatòria.

2. Els treballs, de caràcter voluntari, sobre un tema relacionat amb l'assignatura consensuat amb el professorat. S'atendrà més al procés d'elaboració (tutorització i seguiment) que no al resultat final d'aquest treball.

Si l'alumne o alumna NOMÉS REALITZA LA PROVA ESCRITA OBLIGATÒRIA, aquesta suposarà el 100% de la qualificació final.

Si l'alumne o alumna REALITZA A MÉS A MÉS UN TREBALL AMB CARÀCTER VOLUNTARI, aquest suposarà fins a un 25% de la qualificació final.

L'assistència a classe no es considera obligatòria, però sí recomanable.