Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1506 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia que emprarem estarà centrada en l'alumnat. Les sessions de classe, que són totes de caràcter pràctic i es porten a terme en aules informàtiques, s'han de preparar prèviament per l'estudiantat, que seguirà les indicacions que es donen a través de l'Aula Virtual. Durant la classe, l'estudiantat realitza exercicis en els quals treballa els continguts preparats; compta amb el suport del professorat. En finalitzar cada pràctica (que pot durar diverses sessions de classe) l'alumnat realitza un lliurament. Després, l'alumnat, en el seu temps de treball personal, ha de comparar el seu lliurament amb la solució publicada, per a detectar els errors comesos i assolir els coneixements corresponents. A continuació, durant un període de 4 o 5 dies, ha de realitzar la correcció de la pràctica lliurada per algun company o companya, i l'indicarà els errors que ha comès. Tot aquest procés serà supervisat pel professorat. Aquest procés d'autocorrecció i correcció per un company forma part de la pràctica i serveix per a assolir els coneixements adquirits, detectar les mancances i veure quin és el seu progrés en l'assignatura.

L'alumnat, fora de les hores lectives, ha de realitzar també un treball al llarg de l'assignatura, que serà avaluat al final d'aquesta, per tant es desenvolupa l'aprenentatge autònom.

En finalitzar el semestre es realitzarà un examen pràctic.