Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1506 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de proves són:

a) Examen (50%) --> nota mínima 5 sobre 10

b) Lliuraments i correcció de pràctiques (25%) --> nota mínima 5 sobre 10

c) Treball de l'assignatura (25%) --> nota mínima 5 sobre 10.

Per a superar l'assignatura, la mitjana ponderada de les tres parts ha de ser igual o superior a 5.

2) Es considera que l'estudiantat s'ha presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen escrit.

3) Les notes aprovades de cada part (quan s'haja obtingut un mínim de 5 sobre 10) es guardaran per a la segona convocatòria del curs. En la segona convocatòria, no es pot recuperar la puntuació associada al lliurament i correcció de pràctiques (2,5 punts) realitzats al llarg del període lectiu de classes.