Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1502 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G12 - Aprenentatge autònom

G06 – Treball en equip

G08 – Raonament crític

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Practicar el treball en equip, conèixer les seues dificultats i avantatges

Desenvolupar i refermar els coneixements lingüístics: utilitzar correctament estructures amb problemes gramaticals i resoldre adequadament problemes lèxics

Conèixer i saber utilitzar les fonts de documentació sobre la llengua espanyola que estan a l’abast de l’estudiant i adquirir una competència crítica en l’ús dels útils bàsics de referència

Adquirir un nivell de competència expert, tant oral com escrit, en la llengua espanyola

Adquirir estratègies de lectura per a enfrontar-se amb textos d’àmbits general. Diferenciar i identificar distints tipus i gèneres textuals de tipus general

Adaptar-se a noves eines d’aprenentatge i a un estil autònom d’aprenentatge de la llengua espanyola